Tổ hợp căn hộ GoldSeason nằm ở 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội chuẩn bị được đưa ra thị trường và được sản xuất do TNR một trong những đơn vị đã triển khai thành công nhiều Tổ hợp chung cư như Goldmark City